?

Log in

No account? Create an account

Smulkiųjų kunigaikščių epocha (video)

Gerai žinomas faktas, kad XIII amžiuje Lietuvos istorijos šaltiniai mini daug kunigaikščių. Jei surinktume visus XIII amžiuje vardais suminėtus lietuvius, galėtume suskaičiuoti 75 Lietuvos valdančiajam elitui priskirtinus asmenis, prie jų dar galima pridėti 40 jotvingių, kelis kitų Lietuvos įtakoje buvusių baltų genčių atstovus.  Beveik visus juos galima būtų pavadinti kunigaikščiais. Didžiausių kunigaikščių grupių paminėjimai išsimėto po visą XIII amžių ir kartu paneigia mitą, esą Mindaugas kūręs valstybę, naikindamas smulkius kunigaikščius. Smulkių kunigaikščių sluoksnį Mindaugo laikais dar per anksti laidoti. Kur ir kada dingo XIII a. lietuvių kunigaikščiai?  Apie tai pasakoju šiame filme.

Tačiau Lietuvos bankas sako, kad viskas normalu - bankų sistema veikia stabiliai. Nuramino...

bankai
Trečiadienį Vilniaus pedagoginio universiteto (VPU) Istorijos fakultete įvyko istorikų diskusija „Istorija ir demokratija“. Diskusiją surengti paskatino pastaruoju metu plačiai komentuojamas istoriko Petro Stankero straipsnis, dėl kurio autorius buvo apkaltintas holokausto neigimu ir net pradėtas iki teisminis tyrimas. Į diskusiją buvo pakviestas ir skandalo centre atsidūręs P. Stankeras.

Kadangi buvau šios diskusijos iniciatorius, pradžioje trumpai pristačiau jos sumanymo aplinkybes. Dėl reakcijos į P. Stankero straipsnį susidariusi situacija paskatino iškelti visai istorikų ir Lietuvos visuomenei svarbius klausimus. Ar mes gyvename demokratinėje visuomenėje, kur istoriko atsakomybės ribos? Ar istorikas turi teisę pats aiškinti savo pažiūras? Kas yra holokausto neigimas ir holokausto neigėjas?

Istorikų bendruomenėje susiklostė slogi atmosfera. Iki šiol kalbėdamasis su kolegomis, pajutau baimę viešai pasisakyti šia tema, o kartais net kalbėtis apie ją, tačiau kalbėtis šiomis temomis reikia. Keista, kad dėl vieno neatsargiai suredaguoto sakinio tam tikriems aktyvistams sukėlus skandalą, visi P. Stankerą „holokausto neigėju“ vadinantys kritikai komentuoja tik tą sakinį, ignoruodami paties autoriaus paaiškinimus ir jo paties reiškiamą poziciją, kuri jiems tiesiog neįdomi. Istoriko atleidimas iš darbo taip pat organizuotas nepaprastai greitai, grubiai, nesigilinant į jokias aplinkybes ir nediskutuojant. Tad ši diskusija ir sumanyta, siekiant paskatinti istorikų bendruomenę aiškintis, kas įvyko, paskatinti apie tai kalbėtis.

VPU Istorijos fakulteto dekanas prof. Eugenijus Jovaiša pastebėjo, kad P. Stankero straipsnis „Veide“ yra parašytas neatsakingai. Nekalbant apie skandalą sukėlusį sakinį, pats straipsnio tonas, jo pavadinimas yra netinkamas plačiajai auditorijai. Dėl to esama ir autoriaus, ir redakcijos kaltės. Tačiau tai nepateisina kilusios reakcijos. Atleidimas iš darbo, ikiteisminis tyrimas, karingi pasisakymai viešojoje erdvėje verčia susirūpinti demokratijos padėtimi Lietuvoje. E. Jovaiša nurodė ne vieną neatsakingo kalbėjimo apie istoriją pavyzdį, kuriais gali būti įžeisti įvairių tautų jausmai, tačiau dėl to kažkodėl nekyla tokio ažiotažo. Tai gal mums reikėtų steigti kokį nors lietuvišką Vyzentalio centro analogą – kokią nors Lietuvos tyrumo draugiją, kuri sektų spaudoje pasirodančius netinkamus pasisakymus apie Lietuvą ir persekiotų jų autorius? – ironiškai klausė E. Jovaiša. Jo įsitikinimu, demokratinėje visuomenėje turi vykti sąžiningos ir atviros diskusijos. Kartu E. Jovaiša pasidžiaugė, kad viešojoje erdvėje pasirodo ir blaivesnių situacijos vertinimų, kaip, pavyzdžiui, diskusijos dieną portale Delfi.lt paskelbtas Ramūno Bogdano straipsnis, kurio kai kurioms mintims ir jis norėtų pritarti šioje diskusijoje.

Dr. P. Stankeras papasakojo, apie skandalą sukėlusio straipsnio atsiradimo aplinkybes. Jis dar kartą patikino, kad holokausto neneigė ir neneigia. Apie jį yra užsiminęs ir ankstesniuose savo straipsniuose „Veide“. Antai 2008 m. lapkričio 10 d. straipsnyje „Krištolinė naktis, virtusi pragaru“ rašė apie žydų pogromą nacistinėje Vokietijoje 1938 m. ir pastebėjo, kad po šio pogromo „kitas represijų etapas buvo holokaustas“. 2010 m. sausio 25 d. tame pačiame žurnale paskelbtame straipsnyje „Osvencimas – mirties fabrikas“ P. Stankeras plačiau rašė ir apie kai kuriuos prieštaringus holokausto aukų skaičiaus vertinimus. Skandalą sukėlęs sakinys jo paskutiniame straipsnyje atsirado dėl to, kad, rašydamas savo straipsnius, jis dažnai išsiplečia, šiuo atveju pirminėje straipsnio versijoje buvo parašęs 50 tūkst. spaudos ženklų apimties tekstą, o „Veido“ redakcija reikalauja neviršyti 9 tūkst. spaudos ženklų. Taigi, parašytą straipsnį teko ženkliai trumpinti, nebeliko vietos nei nuorodoms į šaltinius, nei platesniems paaiškinimams. Taip betrumpinant vienas sakinys ir buvo netinkamai suredaguotas, dėl to jame atsidūrė ir tokie logiškai nesusiję teiginiai, kaip suabejojimas Niurnbergo proceso metu įvardintu 6 milijonų holokausto aukų skaičiumi, ir pastebėjimas, kad nėra surastas A. Hitlerio pasirašytas nurodymas naikinti žydus. P. Stankeras dar kartą apgailestavo dėl šios klaidos, davusios pretekstą dar kartą Lietuvos vardą sieti su holokaustu.

Diskusijoje kalbėjęs Antrojo pasaulinio karo tyrinėtojas dr. Arūnas Bubnys teigė, kad jis supranta, jog P. Stankeras abejojo ne dėl holokausto, o tik dėl nurodomo aukų skaičiaus, bet dviprasmiškai skambančias vietas, jo manymu, autoriui derėtų plačiau paaiškinti ir pakomentuoti visuomenei – tai galėtų nuraminti aistras. P. Stankeras su tuo nesutiko. Savo poziciją dėl holokausto jis jau paaiškino, o tolesnis jo rašymas ta tema galėtų tik duoti pretekstą toliau eskaluoti šią temą, tuo tarpu aistroms jau metas būtų nuslūgti.

Istorikas dr. Darius Vilimas linkėjo stiprybės P. Stankerui, kurio persekiojime įžvelgė demokratinių teisių pažeidimą. Jis siūlė gintis teisinėmis priemonėmis, nes toks atleidimas iš darbo negali būti teisėtas. Prisimindamas savo tyrinėjamo laikotarpio, XVI–XVII amžių, realijas, jis siūlė sekti to meto bajorų pavyzdžiu, kurie, jeigu kas nors jėga priversdavo juos užpuoliko naudai atsisakyti nuosavybės teisių į savo dvarus, kitą dieną skubėdavo į teismą pareikšti protestą. P. Stankeras informavo, kad dar tą pačią dieną jis atšaukė savo atsistatydinimo pareiškimą, išgautą darant spaudimą, ir raštu pareikalavo grąžinti jį į tarnybą, tačiau tik neseniai gavo atsakymą, kad jo prašymas nebus tenkinamas. Tačiau galimybes gintis teisme riboja advokatų paslaugų brangumas. Vis dėlto P. Stankeras yra pasiruošęs rasti būdų apginti savo interesus.

Diskusijos dalyviai pastebėjo, kad šioje situacijoje P. Stankero byla kuria precedentą, kuris gali būti panaudotas veiksmams ir prieš kitus istorikus. Diskusijoje buvo kalbama ir apie kartais neatsakingai eskaluojamą Lietuvos atsakomybės dėl jos teritorijoje vykdyto holokaustą temą, panašų žydų šaudyme ir gelbėjime dalyvavusių lietuvių skaičių, istorijos politizavimo, panaudojimo tautų kiršinimui ir atskirų grupių interesams apraiškas. Pažymėta, kad kilęs skandalas dėl holokausto neigimo yra išpūstas tuščioje vietoje, nes Lietuvoje nėra nė vieno istoriko, kuris neigtų holokaustą ar abejotų šia žydų tautos tragedija Antrojo pasaulinio karo metais.
Buvau pakviestas į visuomeninės organizacijos „JCI Vilnius“ rugsėjo 30-osios vakarą Vilniaus universiteto Teatro salėje organizuotą seminarą „Ar Lietuvos šaknys Sarmatijoje?“ Seminaro organizatoriai įkalbėjo mane atvykti pakomentuoti to vakaro pagrindinio pranešėjo Aivaro Lileikos (anksčiau žinomo kaip Aivaras Citronas) teorijų, kurias pastarasis jau kurį laiką populiarina visais įmanomais kanalais ir jau turi gausų būrį pasekėjų. Anot jo teorijos, mums visiems turėtų būti sarmata, kad vadinamės tik kažkokiais lietuviais, o nenorime vadintis garbingu senovišku sarmatų vardu.

Skaityti toliau >>>


Как мы своих корней искали в Сарматии

Я был приглашен в семинар, организованный общественной организацией "JCI Vilnius" вечером 30 сентября в Театральном зале Вильнюсского университета под названием "В Сарматии ли корни Литвы?". Организаторы семинара уговорили меня прити прокоментировать теории главного докладчика того вечера Айвараса Лилейки (раньше известного как Айварас Цитронас), которые последний в уже некоторое время популяризирует по всевозможным каналам и уже имеет целый ряд последователей. Согласно его теории, всем нам должна быть срамота из-за того, что называемся лишь какими-то литовцами, а не хотим называться славным древним именем сарматов.

Полный текст на литовском языке >>>Kauno savivaldybė ruošiasi Kauno pilį rekonstruoti pagal architekto Kęstučio Mikšio projektą. Numatoma bokšto viršuje pastatyti ažūrines sienas, kur metalo konstrukcijos laikytų plytų juostas, tarp jų būtų oro tapai, stiklas.

Dalyvaukite apklausoje: Ar pritariate K. Mikšio Kauno pilies rekonstrukcijos projektui?

Самоуправление г. Каунаса намеревается реконструировать Каунасский замок по проекту Кестутиса Микшиса. Планируется построить ажурные стены, где металлические конструкции держали бы полосы кирпичей, между ними были бы пустые промежутки, стекло.

Участвуйте в опросе: Поддерживаете ли вы проект реконструкции Каунасского замка?

Ar pritariate K. Mikšio Kauno pilies rekonstrukcijos projektui?  Поддерживаете ли вы реконструкцию Каунасского замка по проекту К. Микшиса?
Taip, pritariu Да, поддерживаю
Ne, nepritariu Нет, не поддерживаю
Nežinau Не знаю

Kur gyvenate? Где вы проживаете?
Kaune В Каунасе
Vilniuje В Вильнюсе
Klaipėdoje В Клайпеде
Kitur Lietuvoje В другом месте Литвы
Užsienyje За границейPasityčiojimas iš Kauno pilies

Regis, Kauno pilis, kaip viduramžių architektūros paminklas, skaičiuoja paskutines savo dienas. Jau suplanuota kaip niekad įžūli intervencija jos gal ir nesunaikins, bet ilgam suniokos jos vaizdą. Ant senosios pilies pagal architekto Kęstučio Mikšio projektą bus pastatytas modernus metalinis karkasas, laikantis ore kybančias plytas.

Skaityti toliau >>>Издевательство над Каунасским замком

Кажется, Каунасский замок, как памятник средневековой архитектуры, считает последние свои дни. Уже запланированна как никогда дерзкая интервенция может быть и не уничтожит его, но на долго изувечит его вид. На старом замке по проекту архитектора Кестутиса Микшиса будет построен металлический каркас, который будет держать висящие в воздухе кирпичи.

Об этом подробнее - по-литовски >>>

Šiurpiausią vaizdelį iki šiol teko surasti tik Lydos pilyje, kuri bent jau iš išorės atrodo visai neblogai. Atkurtas pilies bokštas iš raudonų plytų nieko labai blogo lyg ir nežada. Šiurpoka užėjus tik į vidų. Lydos muziejaus direktorė tai supranta. Po pusę kiekvieno bokšto aukšto vidinės patalpos užima į viršų kylantys gelžbetoniniai laiptai (atitinkamos formos ir lubos). Tai – statybininkų išmonė ir „mūsų skausmas“, kaip sako muziejaus direktorė. Ji teigia, jog nuo turistų iš Lietuvos niekada neslepianti, kad statybininkai čia daug ko pridirbo. Galės nusiraminti, kai pamatys, ką K. Mikšys su kompanija padarys Kauno pilyje. Tuomet prieš turistus iš Lietuvos galės net pasididžiuoti: gal tie statybininkai ir ne viską teisingai padarė, bet su tuo, kas vyksta Lietuvoje, vis tiek nepalyginsi!

Наиболее ужасающий вид до сих пор приходилось найти лишь в Лидском замке, который снаружи выглядит совсем не плохо. Восстановленная башня из красного кирпича как будто ничего плохого не обещает. Страшновато становится лишь заглянув во внутрь. Директорша Лидского музея это понимает. По половине внутреннего помещения каждого этажа занимает железобетонная лестница подимающаяся вверх (потолок - соответствуещей формы). Это - вымысел строителей и "наша боль", как говорит директорша музея. Она утверждает, что от туристов из Литвы никогда не скрывает, что строители здесь многое нагородили. Она сможет успокоиться, когда увидиет, что К. Микшис с компанией сделает в Каунасском замке. Тогда перед туристами из Литвы сможет даже похвастаться: может эти строители и не все правильно сделали, но с тем, что творится в Литве все равно не сравнишь!


Sakote, „Eurovizijos“ dainų konkurse laimėjo Norvegijai atstovaujantis baltarusių kilmės atlikėjas Aleksandras Rybakas, o Lietuva šio konkurso finale liko tik antra nuo galo? Galima būtų pasakyti ir taip: šių metų „Eurovizijoje“ laimėjo Lietuvos atstovas, tik niekas šito nepastebėjo. Su faktais nesiginčiju. Bet Aleksandras Rybakas šioje „Eurovizijoje“ vis dėlto atstovavo tai, ką galbūt kiek pretenzingai galima būtų pavadinti Lietuvos civilizacija.

Skaityti toliau >>>

«Евровидениe» и литовский характер

Говорите, в конкурсе «Евровидения» победил артист белорусского происхождения Александр Рыбак, представляющий Норвегию, а Литва в финале этого конкурса осталась только второй с конца? Можно было бы сказать и так: в «Евровидении» сего года победил представитель Литвы, только никто этого не заметил. С фактами не спорю. Однако Александр Рыбак в «Евровидении» все-таки представлял то, что, возможно, несколько претензиозно можно назвать цивилизацией Литвы.

Об этом подробнее - по-литовски >>>


Antroji Lietuvos tūkstantmečio data

1009 metais „Šventasis Brunonas, kuris yra vadinamas Bonifacijumi, arkivyskupas ir vienuolis, XI savo vienuolystės metais Rusios ir Lietuvos pasienyje pagonių nukirsdintas, su 18 saviškių kovo 9 dieną nukeliavo į dangų“. Taip rašoma Kvedlinburgo analuose – tokia yra seniausia žinia apie Lietuvą.

Kovo 9-oji yra antroji šaltinių nurodoma Brunono žūties data. Brunono bendramokslio ir giminaičio Merzeburgo vyskupo Titmaro rašytoje kronikoje nurodoma kiek ankstesnė data – vasario 14-oji.

Skaityti toliau >>>

Вторая дата тысячелетия Литвы

В 1009 году "Святой Бруно, также называемый Бонифацием, архиэпископ и монах, на XI-ом году своего монашества на пограничье Руси и Литвы обезглавлен язычниками с 18-ю своими людьми 9-ого марта отправился на небеса". Так написано в Кведлинбургских анналах - такое древнейшее известие о Литве.

9 марта является второй датой гибели Брунона, указываемой источниками. В хронике написанной товарищем по учебе и родственником Брунона Мерзебургским епископом Титмаром указывается немного более ранняя дата - 14 февраля.Sulaukėme jubiliejaus, kuris būna tik kartą per tūkstantį metų. Tai – pirmoji Lietuvos istorijos data. 1009 metų vasario 14 dieną Lietuvos ir Rusios pasienyje žuvo misionierius Brunonas Kverfurtietis. Ryšium su šiuo įvykiu pirmą kartą paminėtas Lietuvos vardas.

Skaityti toliau >>>

Сегодня Литве исполняется тысяча лет

Дождались юбилея, который бывает раз в тысячу лет. Это - первая дата истории Литвы. 14 февраля 1009 г. на пограничье Литвы и Руси погиб миссионер Брунон Кверфуртский. В связи с этим событием в первый раз упомянуто имя Литвы.

С тысячелетием!Riaušininkų ideologai

Riaušininkai „intelekto nesužalotais veidais“, kaip juos pavadino vienas dienraštis, šį kartą sukėlė nemažai triukšmo. Jų tik keli šimtai, nors prisidengę 7 tūkstančiais taikaus profsąjungų organizuoto mitingo dalyvių. Žinoma, legendinės programos „Vremia“ reportaže riaušių dalyviais tampa visi 7 tūkstančiai.

Skaityti toliau >>>